כלב ואדם – מעמדות אצל כלבים שיעזרו להבין את האופי שלהם!

0
406
כלב ואדם

כלב ואדם הם שני בעלי החיים שאולי הכי קרובים זה לזה, אופי של כלב עוד מתחילת תהליך הביות שלו
גרם לכך שהיום כלבים מחפשים קרבת אדם ורוצים להיות בחברתו.

כלב ואדם – מי ראש הלהקה?

הכלב כמו כל בעל חיים החיים בלהקות ובעדרים, היוצאים במשותף לחפש מזון, מגדלים במשותף את צאצאיהם ומתקיפים במשותף את אויביהם נוטלים חלק במלחמת המעמדות. במלחמה זו קובעים חברי הלהקה סולם
מסוים הקובע את מקום מעמדו של כל אחד בתוך הלהקה. הכלב כמו בני האדם רוצה להיות ראש הלהקה ומכאן מתחילות כל הבעיות והמלחמות של המין הכלבי והאנושי, הכלב צריך להילחם כדי להשיג את המקום הראשון
והנכסף של ראש הלהקה ומן הצד השני ראש הלהקה צריך כל הזמן לשמור שלא ייקחו לו את התפקיד.

מנהיגות העדר אצל כלבים

חלק מהמלחמה היא מלחמה על מנהיגות בעדר, תמיד החזק ישלוט על האחרים כל עוד לא מופיע כלב חזק
ממנו הכובש לעצמו את מעמד המנהיג. כלב חזק- לאו דווקא בגופו כי אם בזריזות, פיקחות ותכונות מנהיגות בולטות. כלב המפגין ביטחון עצמי יצליח לקבוע לעצמו מקום נכבד בעדר ובד"כ יהיה אדיש לשאר הכלבים בעדר ולא ינסה כלל להיכנס לעימותים. בד"כ המעמדות יקבעו תוך כדי קרבות המסתיימים רק כאשר היריב נכנע לחזק יותר ומביע בפניו כניעה.

למה הכלב מתחבר לבן אדם?

הכלב הינו בעל חיים המחפש חברה ובאין חברה של כלבים אחרים מחפש הוא את חברת האדם. אין הדבר פירושו שהכלב ייכנע ללא תנאי לשליטתו של האדם עליו. מכאן, שמעבר למלחמה בין הכלבים לבין עצמם, מתקיימת גם מלחמה על המעמד בין הכלב לבעליו.הכלב מתייחס לאדם כחלק מלהקתו ומכאן שינסה לכבוש לעצמו שליטה בלעדית, המלחמה על השליטה לא תהיה תמיד פיזית, כי אם לעיתים תוך ניסיון של הכלב לבחון את בעליו ע"י סרבנות ואי רצון לציית ולקבל מרות. אדם הרוצה לאלף את כלבו ולחנכו באופן מקצוע צריך להוכיח את עליונותו הרוחנית ולהשתלט על הכלב, הוא חייב לחנך, לאלף ולהתנהג לכלבו מתוך הבנת עולמו של הכלב- עולם הסובב סביב אינסטינקטים מולדים, מתבסס על חושים דומיננטיים שונים בהכרח מאלה של האדם.

השאר תגובה

נא הקלד את תגובתך
בבקשה הקש את שמך כאן